Je možné, že se opět zdraží jízdné v kolínské městské hromadné dopravě. Firma Connex Východní Čechy, majitel společnosti Městská autobusová doprava Kolín, požádala město o navýšení ceny dopravního výkonu a úhradu prokazatelné ztráty v souvislosti s již déletrvajícím růstem ceny nafty. Podle místostarosty Mgr. Romana Pekárka žádost není po právní stránce neoprávněná. Zdůraznil rovněž, že požadavek nemusí znamenat zdražení jízdného. "V žádosti, která opravdu na město přišla, MAD Kolín nepožaduje striktně navýšení jízdného," dodal. Rada města bude věc projednávat nejspíš na svém jednání 4. srpna. „Podobnou žádost vyvolanou stoupající cenou nafty doručila na město i společnost Okresní autobusová doprava Kolín," řekl dále Mgr. Pekárek. meč