Rada města Kolína, která v úterý zároveň zasedala jako výběrová komise, nevybrala firmu, která získá 75 % obchodního podílu v Technických službách města Kolína (TSMK). Rozhodnout by se mělo v pondělí. Návrhy předložily všechny 4 oslovené společnosti - AVE CZ, Rumpold, Komwag a Pražské služby.

A právě to, že radní oslovili jen některé firmy, značně rozladilo dva důležité hráče na trhu odpadového hospodářství. Firma A.S.A. odpověděla tak, že považuje tuto skutečnost za naprosto skandální. "Je nepochopitelné, že nebyla oslovena největší společnost v oboru, přestože projevila o nákup zájem. Je třeba si klást otázku, proč zástupci města nedělají vše pro to, aby technické služby prodali za nejvyšší možnou cenu," okomentoval postup rady města mediální zástupce společnosti A.S.A. Mikoláš Černý. Obchodní ředitel Ing. Petr Morávek poslal starostovi Jiřímu Buřičovi dopis, v němž ho žádá o přehodnocení a revokaci usnesení rady města ze 13. srpna. "Bylo pro nás velkým překvapením, že jsme nebyli ve věci vůbec osloveni. Vše jsme se dozvěděli až z medií," řekl zase obchodní ředitel skupiny firem Marius Pedersen Group Ing. Pavel Borůvka. Jak dále uvedl, dosud neměl takovou zkušenost, že by v jiné obci radní omezovali soutěž tím, že by některým firmám neumožnili klání se zúčastnit.

"Rada města Kolín rozhodla hlasováním svých členů, že z nabízejících se společností některé nebudou vyzvány k předložení nabídky na koupi části obchodního podílu TSMK, neboť Město Kolín má zájem o takového partnera, který nejenom nabídne nejvýhodnější cenu, ale který bude i nadále zachovávat korektní způsob jednání vůči Městu Kolín a respektovat jeho práva a zájmy společníka ve společnosti TSMK," je odůvodněno v prohlášení, které rozeslal elektronickou poštou starosta Jiří Buřič, proč vlastně radní omezili soutěž. meč