Ode dneška je naplánována oprava povrchu silnice II/328 v Ovčárecké ulici. Proběhne ve dvou etapách, přičemž ve druhém případě bude komunikace uzavřena jen částečně. "V 1. etapě bude silnice uzavřena od křižovatky s místní komunikací v ulici Čelakovského přes nadjezd (nad tratí ČD) po křižovatku s větví mimoúrovňové křižovatky (pata nadjezdu) ve směru na Ovčáry. Ve 2. etapě budou na silnici II/328 otevřeny vždy dva jízdní pruhy od paty Nového mostu po křižovatku s místní komunikací v ulici Čelakovského a ulici Na Louži od světelné křižovatky u Nového mostu po okružní křižovatku na Jiráskově náměstí," uvedl vedoucí odboru dopravy Městského úřadu Kolín Jiří Jeřábek. Termín uzavírky v 1. etapě je stanoven od 8. do 18. října a ve 2. etapě od 18. do 31. října. Objížďky se týkají rovněž autobusů městské hromadné dopravy. Některé zastávky budou zrušeny. meč