Volební místnosti jsou otevřeny první den od 14 hodin do 22 hodin a durhý den od 8 do 14 hodin. Z Na rozdíl od komunálních voleb platí pto tyto volby pravidlo, že si volič může vybrat pouze jeden hlasovací lístek strany, hnutí nebo koalice, které chce dát svůj hlas. Na zvolené kandidátce může, ale také nemusí, zaškrtnout nejvýše čtyři jména osob, které preferuje, tzn. že jim dává přednost před ostatními kandidáty strany. Podmínkou k tomu, aby se dostali na přední místa je, aby získali nově alespoň 5 procent preferenčních hlasů ze všech platných (v minulosti to bylo 10 procent). Zaškrtne-li volič více kandidátů, je jeho hlas sice platný pro zvolenou stranu, hnutí nebo koalici, ale přednostní hlasy nikoliv. Neplatný je jeho hlas v případě, že do úřední obálky vloží více hlasovacích lístků. Předem si proto musí rozmyslet, kterou politickou stranu, hnutí nebo koalici chce podpořit, popřípadě kteří maximálně čtyři kandidáti strany jsou mu sympatičtí. Neplatný hlas pro krajské volby 2012 je také v případě, že použil místo úřední obálky obálku, ve kterých dostal hlasovací lístky do schránky.