Dnes od 19 hodin ve Velkém sále Starých lázní v Kolíně zahraje Kmochova hudba Kolín benefiční koncert pro občanské sdružení Volno. To pomáhá rodinám, které pečují o dítě s postižením formou odlehčovací péče a volnočasových aktivit (více informací na www.volno-os.cz ). Výtěžek akce bude použit právě na nákup keramické pece pro Středisko respitní péče Volno. "Celý orchestr věnuje tento večer svůj um a nadšení dětem s postižením a jejich rodinám. Majitelé komplexu Staré lázně nám také vyšli vstříc a pronajali nám sál za symbolickou 1 Kč. Program byl sestavován s největší pečlivostí, zazní známé klasické skladby pro dechový orchestr a také hudba typická pro tento předvánoční čas. Během koncertu a následující den můžete věnovat jakoukoli částku na podporu keramického kroužku dětí s postižením a jejich kamarádů, který se koná každou středu ve Středisku respitní péče Volno," uvedla Michaela Provazníková z uvedeného centra. Akce se uskuteční za podpory Nadace Divoké husy. meč

Kmochova hudba Kolín si zahrála ve Starých lázních i v červnu. Foto - archiv KhK