O pohledávky dlužníků z řad nájemníků v městských bytech projevila zájem soukromá firma, která je chtěla odkoupit. Rada města Kolína však o požadavek nestála. Podle 1. zástupce starosty Tomáše Růžičky prodat dluhy do soukromých rukou by bylo neetické. "Nemyslím si, že pohledávky města by měla obecně získat soukromá společnost či podnikatel, který by mohl vymáhat dlužnou částku i dosti nevybíravým způsobem. Z praxe je zřejmé, že v našem státě je právo v některých případech velmi problematicky vynutitelné. Podle mého osobního názoru to nepovažuji v některých případech za etické rozhodnutí. Pokud bychom paušálně dluhy aktuálně nemajetných občanů prodali za zlomkovou cenu soukromé firmě, mohli bychom si sice říct, že možná postupujeme podle učebnice ekonomie, ale na druhou stranu si nemyslím, že by se obec měla takto paušálně chovat," uvedl. Město k 31. prosince 2012 zaznamenalo dluh ve výši o 13,9 milionu korun jistiny (nájem a služby bez sankcí). Za rok 2013 proběhne každoroční zúčtování až v průběhu jara a léta. Za léta 2011 až 2013 se exekutorovi a městu povedlo od dlužníků vymoci kolem 2,6 milionu korun. Protože dluh neklesá, podle Tomáše Růžičky se připravuje další opatření stran uzavírání nájemních smluv. Celý rozhovor na bytové téma zveřejnil v úterý Kolínský Pres. meč