Více než stovka dobrovolných dárců krve se ve středu 7. prosince sešla v obřadní síni kolínské radnice. Přítomní převzali ocenění z rukou zástupce ředitele kolínské nemocnice Pavla Hoffmanna, primářky transfúzního a hematologického oddělení Dagmar Chalupové, starosty Kolína Víta Rakušana a Jana Veselého z Českého červeného kříže. Zlatou plaketu prof. Jánského za 40 odběrů si odneslo 38 dárců, stříbrnou medaili za 20 odběrů dostalo 57 dárců. Šest dobrovolných dárců bylo oceněno zlatým křížem 3. třídy za 80 odběrů. Slavnostní předání plaket doprovodily kulturním programem děti ze 4. základní školy v Kolíně. MěÚ Kolín