Občané Peček a okolí budou od letoška muset platit daně v hotovosti v Kolíně. Kvůli reformě územní veřejné správy přestal tamní finanční úřad fungovat. Z dosavadní územní působnosti Finančního úřadu v Pečkách dochází k přesunu obcí Cerhenice, Dobřichov, Chotutice, Plaňany, Radim, Pečky, Ratenice, Tatce a Vrbčany do územní působnosti Finančního úřadu v Kolíně.

"Platby veškerých daňových povinností, které jsou do 31. prosince 2006 směrovány na účet Finančního úřadu v Pečkách, musí být od 1. ledna tohoto roku posílány na dále uvedený účet Finančního úřadu v Kolíně: Číslo komitenta 7629151, kód banky 0710. Ke změně nedochází u předčíslí účtů, určujících daň, na kterou platba směřuje. Mezi předčíslím bankovního účtu a číslem komitenta je důležitá pomlčka. Variabilním symbolem je rodné číslo u fyzické osoby a IČO u právnické osoby. Konstantní symbol: 1148 pro převod z bankovního účtu, 1149 pro platbu složenkou," uvedla ředitelka Finančního úřadu Pečky Eva Benáková.

Na adrese Finančního úřadu v Pečkách je zajištěn provoz podatelny Finančního úřadu v Kolíně, kde bude možné obdržet základní informace a učinit daňová podání (zejména přiznání k dani z nemovitostí, pro jehož podání je zákonná lhůta 31. ledna 2007). "Složenky na placení daně z nemovitostí budou poplatníkům doručeny obvyklým způsobem. Nebude však otevřena pokladna pro placení daní v hotovosti," řekla dále šéfka pečeckého finančního úřadu. meč