Rekonstrukce Karlova náměstí je v plném proudu a spolu s ním procházejí modernizací i přilehlé ulice. Od 1. srpna do 21. října bude uzavřena celá ulice Zámecká, tedy od Karlova náměstí až po Kovářskou ulici. Odbor dopravy Městského úřadu v Kolíně o vydání povolení na úplnou uzavírku požádala zásmucká firma Geosan dopravní stavby. Objížďková trasa bude v obou směrech vedena ulicemi Politických vězňů, Mostní, Rubešova a Husova. Před uzavírkou a po uzavírce na žádost Geosanu provede správce komunikací, po kterých bude objížďková trasa vedena, kontrolu stavu za účelem kompenzací případných následých škod způsobených větším dopravním zatížením. Tyto náhrady budou uskutečněny na náklady společnosti Geosan dopravní stavby. Po celou dobu rekonstrukce Husovy ulice musí žadatel zajistit bezproblémový svoz komunálního odpadu obyvatel žijících v této lokalitě.
kop