Cena vodného bude od 1. ledna 2017, po předchozím projednání a schválení vlastníkem, Vodohospodářským sdružením Kolín, uplatňována ve výši 33,26 Kč za 1 m3 bez DPH, s DPH 38,25 Kč za 1 m3. Tato cena vodného včetně DPH znamená pro konečného zákazníka oproti roku 2016 navýšení 0,68 Kč za 1 m3, tj. o 1,81 %.  Cena vodného bude účtována v jednosložkové formě. Provozovatel vodovodu, VODOS s. r. o., zahrnuje do cen vodného mimo jiné nájemné, které Vodohospodářskému sdružení Kolín slouží jako zdroj financování obnovy a rozvoje vodohospodářského majetku. V roce 2016 byl obnoven vodovod v Kolíně např. v ulici Benešova, Mnichovická, Pobřežní, Štítného a nyní i Na Kopečku, dále v Plaňanech ulice Fugnerova, dále byla např. obnovena střecha na vodojemu Letiště, provedeny regenerace vrtů a jejich zajištění v lokalitě Veletov. V souvislosti s potřebou prostředků na další plánované rekonstrukce vodohospodářského majetku je nutné na příští rok zvýšit nájemné, což ovlivní cenu vodného v roce 2017. Vodohospodářské sdružení Kolín je vlastníkem nebo správcem vodovodů v těchto obcích Kolín, Ovčáry, Tři Dvory, Velim, Plaňany, Červené Pečky, Bohouňovice I., Křečhoř, Chocenice, Břežany. mukolin.cz