Celkem milé zprávy se dočkají domácnosti, které zásobuje vodou firma Vodos Kolín. Vodné a stočné nejspíš sice opět zdraží, ale nikoliv výrazně, jak tvrdí generální ředitel zmíněné společnosti Jaroslav Fišera. "Výrazné změny cen ale nepředpokládáme zejména z toho důvodu, že nárůst celkových nákladů s největší pravděpodobností nenastane a projeví se pouze již dlouhodobě trvající vliv poklesu množství dodávané pitné vody a odvedené odpadní vody," komentoval zdražení Jaroslav Fišera. Cena vodného a stočného se v minulém roce změnila k 1. dubnu 2013. Pokud dojde k úpravě cen v letošním roce, bude snaha provozovatele uskutečnit tuto změnu ke stejnému datu, to znamená znovu po roce.

Výpočet kalkulace ceny vodného a stočného je stanoven výměry Ministerstva financí ČR, v kterých se vydává seznam zboží s regulovanými cenami. "U vodného a stočného se uplatňuje věcně usměrňovaná cena, do které lze promítnout pouze ekonomicky oprávněné náklady na čerpání, úpravu a rozvod pitné vody, respektive odvádění a čištění odpadních vod. V souladu s těmito výměry vzniká cena vodného nebo stočného jako podíl ekonomicky oprávněných nákladů včetně přiměřeného zisku a množstvím fakturované pitné vody nebo množstvím odváděné odpadní vody. Z výše uvedeného je patrné, že výrazný vliv na ceny vodného a stočného má zejména pokles fakturovaného objemu pitné vody a objemu odvádění odpadních vod a to jak od "velkých" odběratelů, tak i u "ostatních" (obyvatelstvo) odběratelů a to zejména s ohledem na výši fixních nákladů," vysvětlil tvorbu ceny šéf Vodosu.

Celý rozhovor najdete v tištěném čísle týdeníku Kolínský Pres, které vyšlo 25. února. meč