Nejvýše 20 úředních dnů, měřeno od pondělí, mají vlastníci řidičských průkazů vydaných do 31. prosince 1993 na to, aby včas získali nové řidičské oprávnění, jak uvedl vedoucí odboru dopravy Městského úřadu v Kolíně Jiří Jeřábek. Pokud si jej řidiči nezařídí včas, nebudou moci bez hrozby trestu od 1. ledna 2008 vyjet na silnici. Do 19. října si ještě 4.811 řidičů ani nezažádalo o výměnu. I kdyby se nyní všichni tito řidiči najednou probudili a běželi na odbor dopravy, lze situaci teoreticky zvládnout, tvrdí Jiří Jeřábek. K dispozici jsou tři přepážky na přijímání žádostí o výměnu, na kterých by měli pracovníci odboru případný nábor zvládnout. "Řidiči by měli čekat na výměnu nejvýše 5 minut," míní Jiří Jeřábek. Proto podle jeho tvrzení není ani potřeba do konce roku provádět výjimečná opatření. Na mysli měl například zvýšení počtu úředních hodin. V současnosti má odbor dopravy pro veřejnost otevřen v pondělí a ve středu od 8 do 17 hodin a ve čtvrtek od 8 do 14 hodin.

Současně odbor dopravy hlásí, že v souvislosti s povinnou výměnou řidičských průkazů zaznamenal v minulých týdnech značný nárůst držitelů řidičských oprávnění, kteří se vzdávají řidičského oprávnění. "Výše uvedená situace je způsobena tím, že mezi držiteli řidičských průkazů je významný počet již neaktivních řidičů. V případě, že již občan nehodlá řídit motorová vozidla, je pro držitele řidičských průkazů, kteří se hodlají vzdát řidičského oprávnění, zřízena na odboru dopravy Městského úřadu v Kolíně speciální přepážka, která se nachází v levém vchodě v přízemí. Zde mohou občané provést úkon vzdání se řidičského oprávnění bez zbytečného čekání a budou obslouženi mimo řidiče, kteří přistupují (navzdory opakovaným upozorněním a výzvám) k povinným výměnám až v posledním kvartálu tohoto roku," uzávírá Jiří Jeřábek. meč