Přispět do tříkrálové sbírky na podporu Farní charity Kolín lze kdykoliv v období od 1. do 16. ledna. V ulicích či po nedělních bohoslužbách můžete potkat velké i malé koledníky se zapečetěnými kasičkami, charitní akci lze rovněž podpořit online formou z tepla domova.

„Až do 16. ledna budeme chodit po Kolíně, Kouřimi, Starém Kolíně, Červených Pečkách a okolních obcích, abychom vybrali finanční prostředky, které zajistí fungování potravinové a materiální pomoci pro nejchudší lidi, seniory a rodiny s dětmi, která funguje pod Centrem Kohoutek. Zároveň vybíráme na drobné stavební úpravy v kouřimské budově fary, kde se Spolkem Rozmarýna vytváříme charitativní aktivity,“ uvedl ředitel farní charity Petr Zavřel na facebookovém profilu.

Finanční dar je možné zaslat přímo na účet 66008822/0800, v. symbol 777911916 (do 31. ledna) nebo přispět prostřednictvím  on–line platební brány na webu www.trikralovasbirka.cz.

„V online formuláři, prosíme, označte, že chcete podpořit Farní charitu Kolín, VS: 023. V modlitbách pamatujme na děti a dospělé, kteří budou v tomto roce koledovat,“ vyzývá všechny tříkrálové podporovatele farář Římskokatolické církve Ján Halama ve farních ohláškách.