Plavání v Labi je čím dál populárnější, příležitostí k tomu vykonávat ho "hromadně" ale příliš není. Jedna z nich se pod názvem Plavecký memoriál Hany Greenfieldové už pošesté uskuteční v sobotu 26. srpna.

Akce je spojena se jménem spisovatelky Hany Greenfieldové - Lustigové (1926-2014), držitelky Ceny města Kolína. Plavecký memoriál nemá být jen sportovní událostí, ale především připomenutím časů, kdy se v Labi běžně plavalo a také vzpomínkou na kolínskou židovskou menšinu, která byla zavražděna v německých vyhlazovacích táborech během holocaustu.

Událost pořádá Sportovní oddíl plavání Kolín, za podpory města Kolína. Propagován je na sociálních sítích, zařazen je i do termínové listiny dálkového plavání. Registrovaní plavci se mohou těšit na trasy dlouhé 1, 3, 5 a 10 kilometrů podle jednotlivých kategorií (mladší žactvo, starší žactvo, kadeti, dorost, dospělí, masters). Start se uskuteční na přední části ostrova, poplave se po proudu Labe po pravé straně Kmochova ostrova a zpět.

Jednotlivé závody proběhnou mezi 10. a 15. hodinou, pro širokou veřejnost je určen závod dlouhý 500 metrů startující hned po slavnostním zahájení akce ve 13 hodin.