Výběrové žízení na zhotovitele, který by měl realizovat revitalizaci okolí chrámu sv. Bartoloměje, již proběhlo, ve hře jsou celkem tři nabídky. V současné době běží lhůty na případná odvolání a město musí nechat posoudit průběh výběrového řízení Centrem pro regionální rozvoj ČR. "Na první pohled to vypadá, že nabídky budou v pořádku, takže si myslím, že vítězného uchazeče každopádně vybereme. Pokud se nikdo nebude odvolávat, s akcí začneme na přelomu října a listopadu. Zájem byl o výběrové řízení byl, většinou se hlásila konsorcia firem, kdy stavební firma měla ve spolupráci nějakou významnou památkářskou firmu," sdělil místostarosta Michael Kašpar. O jaké společnosti se konkrétně jedná, místostarosta prozatím odmítl prozradit. Nicméně již nyní je podle něho téměř jisté, že vysoutěžená cena bude proti projektantské výrazně nižší, a to minimálně o dvacet procent. Na revitalizaci získal Kolín dotaci ve výši 89 mil. Kč, přičemž 10 % činí spoluúčast města.