Rada města v rámci investiční akce "Výstavba dopravního terminálu Kolín" schválila smlouvu o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene pro kabelové vedení k dobíjecím stanicím s předním dodavatelem energií společností ČEZ, a.s., který zde uvede v provoz veřejné dobíjecí stanice pro automobily a elektrokola. Systém dobíjecích stanic je investičním projektem společnosti ČEZ, jemuž město Kolín pronajme místo k realizaci. "Vybudovány by měly být dvě veřejné rychlodobíjecí stanice s dvěma dobíjecími kabely, takže lze nabíjet až čtyři auta najednou. Domníváme se, že dobíjecí stanice budou mít do budoucna svá opodstatnění, a proto jejich zřízení podporujeme. Součástí autobusového terminálu budou rovněž nabíjecí sestavy pro elektrokola," sdělil místostarosta Michael Kašpar.