Ve čtvrtek 1. února bude v Kouřimské ulici zahájena rekonstrukce vodovodního řadu v úseku od náměstí směrem ke křižovatce s ulici Karolíny Světlé. Oprava si vyžádá úplnou uzavírku komunikace. Vodohospodáři by zde měli pracovat po dobu cca jednoho měsíce. Následná rekonstrukce kanalizace by pak měla být zahájena v březnu a při vhodných klimatických podmínkách by měla trvat do konce května. "Stavební úpravy se dotknou komunikace včetně chodníků, veřejného osvětlení, mobiliáře a sadových úprav. Rekonstrukce je ve spodní části ulice ohraničena Karlovým náměstím a úpravy budou končit za křižovatkou s ul. Karolíny Světlé č. p. 16. Ulice bude během stavebních prací kompletně uzavřena. Vjezd bude povolen pouze pro vozidla stavby a zásobování. Realizace stavby bude probíhat po částech tak, aby byla umožněna po co nejdelší dobu obslužnost křižovatky s ul. Karlovo náměstí a křižovatky s ul. Karolíny Světlé. Během výstavby bude zajištěn přístup do nemovitostí, zásobování obchodů a umožněn pohyb chodců," uvadí se v tiskové zprávě města. 

Výše uvedenou výměnou veřejného osvětlení bude de-facto zahájena kompletní výměna osvětlení v historickém centru města, která se bude realizovat v průběhu několika následujících let. Půjde o repliky původních historických litinových luceren na litinovém sloupu z konce 19. století. Lucerny budou osazeny led svítidly 50 - 70 W s barevou teplotou 2000 K (teple žlutá). Dle umístění a prostoru se b udou instalovat jedno, dvou, tří a čtyř lucernové varianty, prohlédout si je můžete na www.pechlat.com (varianty 1 - 4).