Rada města Kolína rozhodla o výběru dodavatele na vypracování projektové dokumentace pro úpravu zázemí před tělocvičnou Základní školy Ovčárecká („Šestka“). „Oslovili jsme celkem šest firem, z čehož nám přišly dvě nabídky. Zakázku vyhrála společnost Gaudia Design s.r.o.,“ uvedla místostarostka Iveta Mikšíková.

Předmětem projektu bude dispoziční úprava celého zázemí před tělocvičnou – zejména úpravy šatny pro učitele a šaten pro žáky. „Nejprve začneme projektovou dokumentací a příští rok bychom chtěli celé toto zázemí zrekonstruovat,“ dodala místostarostka.

Společnost Gaudia Design s.r.o. podala nabídku ve výši 482 000 Kč (bez DPH). Druhá v pořadí se zúčastnila společnost MEPRO s.r.o. s nabídkovou cenou 546 000 Kč (bez DPH).