Ve dnech od 11. září do 19. září 2019 proběhnou v Kolíně a okolí Dny evropského dědictví (European Heritage Days), které široké veřejnosti umožní přístup do nejzajímavějších objektů města, jako jsou kostely, židovské hřbitovy, radnice, věž Práchovny a zálabská Skála, objekty Bartolomějského návrší, Vodárna, Synagoga aj. Mnohé z uvedených památek nejsou běžně přístupné, takže se jedná o výjimečnou příležitost, jak zajímavé místo navštívit.

„Program je opravdu pestrý. V neděli 19. září zveme od 10 do 12 hodin na tradiční komentovanou prohlídku radnice,“ uvedl starosta Michael Kašpar.

„Chtěla bych také upozornit na pokládání kamenů Stolpersteine (připomínající oběti holocaustu), které v loňském roce neproběhlo. Uskuteční se v pátek 17. září. Sraz je před kolínskou radnicí v 10 hodin. Během čtyř zastavení bude společně s paní doktorkou Jouzovou položeno sedm kamenů,“ doplnila Šárka Hrubá, tisková mluvči města. Nově položené kameny zmizelých naleznete před domy na Karlově náměstí č.p. 88, v Pražské č.p.50, v Kmochově č.p. 248 a v Škodově č.p. 259.

Dny evropského dědictví se konají pod záštitou Ministerstva kultury a pro místní rozvoj a jsou, jak je uvedeno na oficiálních stránkách organizátora pro ČR, kterým je Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska, významnou kulturně poznávací společenskou akcí, která slouží k posílení historického povědomí v nejširších souvislostech se zvláštním důrazem na vnímání mezinárodního kontextu národního kulturního dědictví. Bližší informace ke kolínskému programu naleznete zde.