Město Kolín na konci loňského roku podalo v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) žádosti o dotace na koupi a posléze i rekonstrukci bývalé ubytovny v Legerově ulici č.p. 224. Záměrem města je přebudovat objekt na bytový dům o osmi bytových jednotkách v režimu sociálního bydlení. Útočiště by zde v budoucnu našly osoby v nouzi, např. rodiče samoživitele. Smlouvu o smlouvě budoucí kupní na objekt bývalé ubytovny schválili městští zastupitelé 14. listopadu 2016.