Na Kolínsku by jednou měla vzniknout Labská cyklostezka. Plánuje to Středočeský kraj. Cyklostezka má začínat u vlakové stanice Kolín zastávka, dále ulicí Nad Zastávkou k železničnímu přejezdu a odtud podél levého břehu Labe ke zdymadlu Velký Osek. Zde se bude napojovat na připravovanou cyklostezku z Poděbrad. Délka cyklostezky v současné době není přesně známá. Existují dvě varianty o délkách 8, 9 nebo 10,2 kilometru. Široká má být 2,5 metru. Jsou navrženy dva druhy povrchu cyklostezky. V úsecích, kde bude cyklostezku používat zemědělská a lesní technika, bude povrch asfaltový. V ostatních úsecích bude povrch z kaleného štěrku, nebo jiného vodopropustného a přírodě blízkého materiálu. Cyklostezka má stát mezi 25 a 35 miliony korun. "Jedná se o velmi hrubý odhad, protože záměr je teprve ve fázi posuzování jeho vlivu na životní prostředí a v současnosti není ještě určena definitivní varianta vedení, " uvedla mluvčí Středočeského kraje Berril Mascheková, která nám poskytla i další údaje. Záměr bude hrazen z takových zdrojů, které budou k dispozici v době dokončení přípravné a povolovací fáze stavby. Mohou to být fondy Evropské unie nebo Státní fond dopravní infrastruktury. Předpokládaný termín zahájení stavby je v listopadu 2013, plánovaný konec stavby je do konce roku 2014. Veřejnosti by měla stavba sloužit po vydání kolaudačního rozhodnutí, tedy přibližně na jaře 2015. meč