„Na rozdíl od předchozí praxe budou v dozorčích radách krajských nemocnic rovněž zástupci opozice. Považujeme to za projev zdravé politické kultury,“ sdělila hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO 2011). V šestičlenných dozorčích radách tak kromě dvou zástupců zaměstnanců nově v každé nemocnici připadlo vždy jedno ze čtyř míst pro zástupce opozice.
 Rada kraje jako výkonný orgán v působnosti valné hromady též doporučila v souladu s vládním rozhodnutím představenstvům nemocnic v Benešově, Kladně, Kolíně a v Příbrami navýšit mzdové tarify zaměstnancům těchto akciových společností o 10 %, neboť vláda deklarovala, že úhradová vyhláška platná pro příští rok bude schopná zajistit zdravotnickým zařízením zvýšení mzdových nákladů.
 „Pokud by k tomuto navýšení nedošlo, pak i v našich nemocnicích reálně hrozí, že mezi zaměstnanci vzroste nespokojenost a nastal by odliv lékařů i zdravotních sester, a to již dnes naše oblastní nemocnice trpí jejich nedostatkem,“ podotkl náměstek pro oblast zdravotnictví Martin Kupka (ODS).
 Jak dále naznačil, záměrem současného vedení kraje je do budoucna zvětšit prostor pro co nejspravedlivější odměňování těch, kteří pracují nejlépe a představují opory zdravotnických týmů.
 „Větší diverzifikace v odměňování podle skutečného výkonu a kvality je jeden z nejdůležitějších motivačních nástrojů. Aktuálně je ale třeba srovnat krok s ostatními zdravotnickými zařízeními, kde platí běžné tarifní platové podmínky,“ dodal.
 Podle slov hejtmanky Jaroslavy Pokorné Jermanové tak Rada kraje dává představenstvům jasný signál, že podporuje zvýšení tarifních platů. „Dáváme jim tímto přímý impuls, aby spolu s managementy nemocnic takové podmínky pro příští roky zajistily,“ zdůraznila. Stč. kraj