Rada města Kolín schválila dodavatele na vypracování projektové dokumentace, inženýrských činností a zajištění výkonu autorského dozoru pro rekonstrukci ulice Zborovská. Vítěz vzešel z opakované druhé výzvy.

„Vyhrála firma ReInvest s cenou 474 000 korun bez DPH, takže by se měla začít připravovat projektová dokumentace pro rekonstrukci ulice Zborovské. Zde je naplánována oprava kanalizace, komunikace, veřejného osvětlení či sadové úpravy,“ uvedl starosta Michael Kašpar.

Součástí veřejné zakázky je rovněž zajištění všech potřebných povolujících správních úkonů. Uzavření smlouvy  se společností ReInvest není pro město Kolín krok „do neznáma", neboť vedení města už s firmou v minulosti spolupracovalo.