Městský úřad v Kolíně hledá nové kolegy na pozici veřejného opatrovníka na oboru sociálních věcí a zdravotnictví. „Město Kolín zatím spravuje více než pětačtyřicet opatrovanců a my tyto pracovní pozice potřebujeme posílit, protože na základě rozhodnutí soudu o omezení svéprávnosti mnoho opatrovanců přibývá. Vyžadujeme dvě pracovní pozice - jednu na devátou platovou třídu pro středoškolské vzdělání a jednu na desátou platovou třídu pro vzdělání vysokoškolské,“ uvedla tajemnice městského úřadu Dagmar Soukupová.

Dojde-li k omezení či zbavení způsobilosti k právním úkonům u fyzických osob, nastupuje do role opatrovníka ve většině případů rodinný příslušník či jiná soudem stanovená blízká osoba, pokud tomu tak být nemůže, přebírá tuto úlohu město formou veřejného opatrovnictví. A co vše je v kompetenci veřejného opatrovníka?

„Tato pozice vyžaduje chránit osobní zájmy opatrovance - musí spravovat finance a podávat tom každoroční zprávu o hospodaření soudu, zároveň také sleduje jeho zdravotní stav a na základě souhlasu soudu rozhoduje třeba i o umístění ať už do zařízení sociální péče nebo zdravotnického zařízení, pokud je vyžadována hospitalizace atd. A samozřejmě řeší s ním celou řadu dalších problémů, potíží, které jsou zcela běžné u každého občana. Činností je celá řada a je to velmi zodpovědná záležitost. Pracovní pozice předpokládá znalosti v právních záležitostech,“ upřesnila tajemnice.

Nabídky do výběrového řízení je možné zaslat nejpozději do pátku 1. července. Konkrétní informace o pozici se zařazením v 9. platové třídě naleznete zde a pro pozici se zařazením v 10. platové třídě zde.