Rada města schválila oslovení firem na úpravu a rozšíření stávajícího prostoru mytí stolního nádobí ve školní kuchyni základní školy Prokopa Velikého. Cílem projektu je výměna technologie mytí včetně souvisejících úprav rozvodů kanalizace, vody, elektro - silnoproudu a vzduchotechniky, dále zvětšení prostoru pro mytí stolního nádobí o cca 10m2 na úkor jídelny, vybudování prostoru pro bioodpad a další práce.

„Věříme, že se do výběrového řízení firmy přihlásí - školní jídelna rekonstrukci potřebuje,“ uvedla místostarostka Iveta Mikšíková.

Nabídku je možné podávat do úterý 30. listopadu do 13 hodin, předpokládaná hodnota zakázky dle projektu činí 2 890 000 Kč (bez DPH). Stavební práce by měly být realizovány v období letních školních prázdnin roku 2022.