Město Kolín uspělo v podaných žádostech o dotace. Získalo finanční podporu ve výši padesáti tisíc korun od Nadace ČEZ a dvou set tisíc korun od Středočeského kraje. A kam přesně peníze poputují?

„Padesát tisíc korun od Nadace ČEZ jsme získali na krizovou pomoc (rychlá finanční podpora organizacím poskytujícím pomoc uprchlíkům z Ukrajiny - pozn. red.) a dotaci ve výši dvě stě tisíc korun od Středočeského kraje přispěje k modernizaci kamerového systému, kde to bude výměna různých kamerových bodů za body s lepším rozlišením,“ uvedl starosta Michael Kašpar.

Krizový grant ve výši 50 000 korun je maximální sumou, kterou mohlo město v rámci řízení Krizová pomoc 2022 Nadace ČEZ. Příspěvek - dle bližší specifikace - je primárně určen pro přímou okamžitou pomoc lidem prchajícím před válkou, což znamená např. na náklady za ubytování, stravování či materiální pomoc.