Už jedenáctkrát udělilo kolínské městské zastupitelstvo Cenu města Kolína. Cena je od roku 2013 každoročně udělována osobnostem, které významně přispěly k jeho rozvoji a šíření jeho dobrého jména.

I když to není pravidlem, získávají ji obvykle osobnosti za své celoživotní zásluhy. Vzorově to platilo pro prvního laureáta (za rok 2012), výtvarníka a dlouholetého ředitele ZUŠ Pavla Rajdla, v dalších letech cenu obdrželi galerista Miloš Kim Houdek (2013), předseda turistického oddílu František Vošvrda (2014), dětský lékař Václav Navrátil (2015), ministr obrany a velvyslanec Luboš Dobrovský (2016), hudebník Ivo Svatoš (2017), sokolka Věra Svobodová a spisovatelka Hana Greenfieldová (2018), lékař zdravotnické záchranné služby Josef Havránek a amatérský historik, fotograf a sběratel starých fotografií Kolína Vladimír Serbus (2019), fotograf Josef Čáslava (2020) a sochař Jaroslav Hylas (2021) a naposledy fotografka, kurátorka a pedagožka Jolana Havelková (2022). Třikrát byl vedle laureátů z řad jednotlivců oceněn i kolektiv - za rok 2015 kolínští policisté, za rok 2021 pracovníci Oblastního spolku Českého červeného kříže Kolín a za rok 2022 skupina historického šermu Páni z Kolína (na snímku ze slavnostního ceremoniálu).

Zásadní šanci ovlivnit, kdo prestižní cenu získá, mají každoročně i občané města. Laureáti jsou totiž vybírání z návrhů, které může podat kdokoliv. Každoročně se tak děje v podzimních a zimních měsících, od listopadu až do konce ledna. K podávání návrhů na ocenění za rok 2023 vyzvala radnice v minulém týdnu.

Postup je jednoduchý. Návrh na udělení ceny může předložit občan s trvalým pobytem na území Kolína, právnická osoba či kolektiv osob se sídlem na území města, a to písemně prostřednictvím podatelny MěÚ Kolín, případně zaslat poštou nebo e-mailem na marketing@mukolin.cz do 31. ledna 2024. Návrh na ocenění musí obsahovat jméno, příjmení a titul navrhovaného kandidáta nebo název právnické osoby či kolektivu, adresu, datum narození (u fyzických osob) nebo identifikační číslo kandidáta (u právnických osob), obor činnosti a stručné zdůvodnění nominace (popis přínosu pro město Kolín). Podmínkou návrhu je i uvedení jména a podpisu navrhovatele a kontakt na něj (e-mail, telefon, adresa navrhovatele).

Využít lze i oficiální formulář, který najdete na radničním webu (tady).