Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) vypsalo veřejnou zakázku v hodnotě necelých 60 mil. korun na kompletní opravu kolínského průtahu. Lhůta pro podání nabídek je 3. listopadu do 9 hodin.

"ŘSD ČR na základě vybudované přeložky silnice I/38, obchvat Kolína a následného výhledu zařazení silnice I/38H do silniční sítě bude předávat jednotlivým majetkovým správcům, kterými budou město Kolín a Středočeský kraj. Uvedení budoucí správci stanovily na základě jednání a místního šetření podmínky převzetí úseků komunikace do své správy. Realizací zakázky budou jejich požadavky splněny a bude možné komunikaci předat," je uvedeno ve zdůvodnění v popisu zakázky. Ve svém majetku si ŘSD ponechá pouze nájezd na obchvat z Havlíčkovy ulice na Šťáralce.

Pokud se podaří vysoutežit, rekonstrukce bude zahájena na jaře příštího roku a trvat by měla max. devadesát dnů. "V kritériích zakázky je devadesát procent cena a deset procent dny realizace, nižší počet dnů bude bonifikován," uvedl starosta Michael Kašpar s tím, že někde se bude vozovka opravovat celá a někde pouze částečně. "Jediná část, která je v relativně dobrém stavu, je úsek od od světelné křižovatky s Žižkovou ulicí po velký kruhový objezd. Tam proběhnou pouze lokální opravy v místech, kde je to nejhorší," doplnil starosta.

Detaily veřejné zákazky jsou k dispozici zde.