Kontrolní výbor Zastupitelstva města Kolína vedení Martinem Škorpíkem (na snímku) v dubnu 2012 dostal za úkol zjistit, proč bylo nutné na zasedáních zastupitelstva přijímat usnesení o vyřazení pohledávek za nájemné v městských bytech z evidence za 6,5 milionu korun a poznání procesů evidence a vymáhání dlužného nájemného na Městském úřadě Kolín. Důvodem jsou podle kontrolního výboru nevymožené dluhy na nájemném v městských bytech v letech 2003 až 2011. Škorpíkův tým kromě důvodů určil i osobu, která na tom nese vinu. Podle kontrolního výboru nebylo zřejmé, kdo byl pověřen vymáháním nájemného. Tehdejší vedoucí Odboru správy bytových a nebytových prostor (OSBN) Kamil Špinka, který odbor v předmětné době řídil, prý špatně plnil své povinnosti a ještě hůř úkoloval podřízené. Nesnažil se věc řešit, neinformoval radní (kteří se možná o dluhy ani nezajímali nebo jim byly zapřeny - pozn. red.). Neexistují žádné záznamy o Špinkově snaze něco s finančním závazky udělat.  Na konci jsou dva dotazy: Jednalo se o trestný čin a bude možné po Kamilu Špinkovi vymáhat peníze? Podle kontrolního výboru o trestný čin jít mohlo. Odsouhlasit tuto domněnku však musí ještě právníci. Podle právníka města Tomáše Kasala by mohlo být jasněji do poloviny ledna. "Na druhou stranu již nyní je zjevné, že půjde jen o náš právní náhled na danou věc, kde v případě případného doporučení k podání trestního podnětu bude na orgánech činných v trestním řízení, zda toto vyhodnotí či nikoliv jako trestně-relevantní jednání," uvedl Tomáš Kasal. Kamil Špinka se zavěrem kontrolorů nesouhlasí. Podrobně o výše popsaném infomuje týdeník Kolínský Pres, jenž vyšel 7. ledna. meč