Audit je rok co rok definitivní "tečkou" za hospodařením radnice v předchozím roce. Auditoři buď stvrdí, že bylo v pořádku nebo dodají soupis výhrad.

V květnu skončený audit roku 2022 konstatoval první ze dvou výše zmíněných variant - auditor neobjevil v oblastech hospodaření, dotačních fondů, účetnictví, nakládání s majetkem i zadávání a plnění veřejných zakázek kolínského městského úřadu ani jednu chybu či nedostatek. Stalo se tak už podeváté v posledních devíti letech, kdy městu starostovali nejprve Vít Rakušan a nyní Michael Kašpar.

Výrazně to kontrastuje především s obdobím, kdy radnici vedl starosta Jiří Buřič z ODS a audity opakovaně konstatovaly nejen desítky nedostatků a neprůkazných a nesprávných výsledků hospodaření, ale dokonce i porušení zákona.

"Audit za rok 2022 nezaznamenal ani jednu chybu nebo nedostatek. Nebylo nám uloženo ani jedno nápravné opatření. Jsem za to moc rád a beru to jako velký společný úspěch, změnu, ke které jsme se dopracovali. Před rokem 2010 bylo hospodaření města a účetnictví v tristním stavu s desítkami výhrad, dokonce i docházelo k porušování zákona! Nebyly odstraňovány letité nedostatky vyplývající z auditů, stavby a investice nebyly v evidenci a účetnictví. Městem byl porušován Zákon o účetnictví a účetnictví bylo neprůkazné a nesprávné," okomentoval výsledek práce auditorů starosta Michael Kašpar.