Ve středu 15. září od 17 hodin proběhne v Podnikatelském inkubátoru CEROP beseda pro veřejnost, kde budou prezentovány návrhy architektonické soutěže „Jiráskovo náměstí v Kolíně“ včetně návrhu vítězného.

„Besedu povede městský architekt pan David Mateásko. Představí vítězný návrh a jeho autory. Nejedná se o žádný hotový projekt, ale o vizi, o které můžeme dál diskutovat. Návrh přetrasovává komunikaci a vytváří před kostelem sv. Víta náměstí se zelení a odpočinkovou zónou. Dnes tam žádné náměstí není, je tam parkoviště a vedle něj zelená absolutně nevyužitá plocha. Návrh se nám líbí, architekti ho vybrali jako vítězný a my jsme ho na radě jednohlasně potvrdili. Chceme jej dál rozpracovávat, ale zatím jsme na začátku cesty,“ uvedl starosta Michael Kašpar.

Vítězný architektonicko – urbanistického návrh na revitalizaci veřejných prostranství okolo Jiráskova náměstí by měl do budoucna posloužit jako podklad pro tvorbu samotného projektu, předtím ale ještě bude předmětem otevřených diskuzí a připomínek.