Rada města Kolína schválila záměr uzavřít smlouvu se společností AZ Project s.r.o. na zpracování projektové dokumentace na realizaci stavebních úprav v objektu jeslí pro nové třídy mateřské školy Chelčického.

„Stále máme nedostatek míst v mateřských školách, a proto necháme vypracovat projekt na další dvě oddělení pro mateřskou školku Chelčického. Jedná se o druhé nadzemní patro, které je v tuto chvíli volné, my ho budeme rekonstruovat a upravovat podle norem na oddělení MŠ, které bude přidružené MŠ Chelčického. Zatím se jedná jen o projekt, zakázku na realizaci budeme soutěžit až později,“ uvedla místostarostka Iveta Mikšíková.

Současné normy město musí řešit zejména z hlediska vyšších nároků na protipožární ochranu.