Chcete-li přispět Římskokatolické farnosti Kolín na rozsáhlou obnovu varhan v chrámu sv. Bartoloměje, můžete tak učinit ve veřejné sbírce pod názvem „Darujte tón“.

Kompletní rekonstrukce varhan je financována prostřednictvím dotace z IROP (Integrovaný regionální operační program - jeden z hlavních programů, přes který Ministerstvo pro místní rozvoj ČR přerozděluje dotace poskytnuté Evropskou unií - poz. red.). Na základě doporučení varhanářské firmy Dlabal a Mettler s.r.o. z Olomouce a zhotovitele Jaromíra Krátkého z Krnova se nabízí možnost rozšířit nástroj o další rejstříky a přidání třetího manuálu, který však přesahuje evropské financování. Uvedeným rozšířením by však vznikly unikátní varhany francouzského typu, které v Čechách dosud neexistují! A právě k tomuto účelu slouží veřejná sbírka.

„Sbírka na varhany u sv. Bartoloměje v Kolíně pod názvem Darujte tón už má přes sto dárců a vybralo se již více než čtvrt milonů korun. Děkujeme. Mezitím se chrám sv. Bartoloměje postupně zaplňuje restaurovaným mobiliářem. Je zpátky Křížová cesta od Františka Bílka, kazatelna, mohutný kříž v presbytáři, jezulátko a další sochy. Chrámový kúr je stavebně připraven pro návrat varhan. Varhanářska dílna Dlabal - Mettler nám poslala další "várku" malých píšťal, které jsou určeny pro dárce v naší kampani,“ uvádí Římskokatolická farnost na svém FB profilu.

Sbírka nadále pokračuje, věříme, že se podaří naplnit její účel. Bližší informace naleznete zde.