Slovo baráčník dnes zná už jen málokdo. Přitom jde o organizaci, která vznikla v Kolíně a odtud se před 150 lety postupně rozšířila do mnoha měst v Čechách včetně Prahy.

Nepolitický spolek Svobodná obec baráčníků měl jednoduchý cíl - udržovat nejen staré zvyky a tradice, ale také kroje, tance a písně z Čech, Moravy a Slezska. První spolek baráčníků vznikl v Kolíně na podzim roku 1873, scházel se v již zbořeném hostinci U Šleitrů zvaném Baráček a kromě pěstování vlastenectví podporoval vdovy, sirotky a chudinu.

Období zakládání dalších baráčnických obcí navazovalo na Jubilejní zemskou výstavu v Praze 1891 a obdobné národní akce v dalších letech (Národopisná výstava českoslovanská v Praze 1895). V roce 1896 vzniká Veleobec českého baráčnictva v království Českém a během dalších deseti let vznikají jednotlivé župy jako mezičlánek ústředí a jednotlivých obcí na venkově. Obce baráčníků vznikly i ve Vídni a přes emigranty v Spojených státech amerických. Baráčnické spolky nezanikly ani za komunistického režimu a v padesátých letech minulého století měl v Čechách přes 90 tisíc členů. Jak ukazuje snímek, ještě při oslavách 100 let baráčnického hnutí v roce 1973 zaplnilo několik tisíc baráčníků z celých Čech kolínské náměstí. 

Letošní 150. výročí založení Svobodné obce baráčníků v Kolíně oslaví kolínští baráčníci v sobotu 16. září. Ve 14 hodin oslavy zahájí na Karlově náměstí baráčnický krojovaný průvod, v jehož čele budou neseny dobové prapory jednotlivých žup a obcí. Průvod, jemuž bude "do kroku" hrát Městská hudba Františka Kmocha, vyjde z náměstí nahoru Kouřimskou ulicí přes kruhový objezd doprava do ulice Politických vězňů a kolem Hankovců se Pražskou ulicí vrátí na náměstí. Na závěr oslav, plánovaných do 17 hodin, bude na Karlově náměstí zatančena Česká beseda.