Město hledá zhotovitele na veřejnou zakázku malého rozsahu týkající se revitalizace parket kolínského gymnázia. Léty opotřebovanou podlahu v učebnách gymnázia nahradí nové vlysy. Předpokládaná hodnota zakázky dle projektové dokumentace je vypočtena na částku 413 000 korun. Firmy své nabídky podávaly do pondělí 14. června, nyní jsou předmětem hodnocení.

Výměnu parket v ZŠ, MŠ a PŠ Kutnohorská realizuje firma BUILDTECHNOLOGY, s.r.o. z Olomouce za cenu 780 094 Kč bez DPH. Z šesti napřímo oslovených uchazečů podala nabídku jako jediná.