Středočeský kraj poskytne Muzeu lidových staveb v Kouřimi 1,2 milionu korun na odstranění havarijních stavů některých objektů. Finanční pomoc skanzenu schválili středočeští radní. „Mimo dostavby nových objektů skanzenu se musíme starat i o údržbu dosavadních objektů, prostředky poskytujeme každý rok. Letos se dostala na řadu chalupa a špýchar z Budče, přístavek u Rychty z Bradlecké Lhoty a pumpa ze Zalán,“ shrnul účel poskytnutých prostředků radní pro oblast kultury a památkové péče Zdeněk Štefek.V případě chalupy u Budče musí být provedena výměna krytiny z dřevěného šindele na západní polovině střechy, lokální opravy konstrukce krovu a zhotovení nového žlabu. Předpokládaná hodnota prací je 473.000 korun U špýcharu z Budče musí být provedena rovněž výměna střešní krytiny v souladu s původním stavem a požadavkům památkové péče v hodnotě 312.000 korun. Kompletní výměna střešní krytiny čeká i přístavek rychty z Bradlecké Lhoty, která dostane i nové pobití bedněného jižního štítu v celkové hodnotě 129.000 korun. Opravy doplní rekonstrukce pumpy ze Zalán, ve které budou nahrazeny poškozené dřevěné části, nově vyzděny ohlubně studny a bude osazen kamenný příklop. Tyto opravy mají stát 78.000 korun. Dostavba nových objektů v kouřimském skanzenu má být dokončena letos. Jde o sedm nových stavebních objektů, jako například kaplička sv. Jana Nepomuckého u mlýnu z Tismic, usedlost šperkovna ze Strašic, Mariánský sloup z Konárovic nebo chalupa z Masojed. Kraj do tohoto projektu za pomoci evropské dotace investoval necelých 54 milionů korun. www.kr-stredocesky.cz