Ředitelka 5. Základní školy v Mnichovické ulici Mgr. Miroslava Průšová odchází ke konci letošního roku do důchodu. Do výběrového řízení na post nového ředitele školy se přihlásili dva uchazečí, a to Mgr. Vladimír Zeman a dosavadní zástupkyně stávající ředitelky PhDr. et Mgr. Iva Lokajová. V pondělí 5. prosince Rada města Kolína potvrdila doporučení výběrové komise. "Výběrová komise zasedala před dvěma týdny a prakticky jednohlasně se shodla na tom, že nejlepším kandidátem z techto dvou uchazečů byla paní doktorka Lokajová. Takže rada města jednomyslně a jednohlasně jmenovala paní doktorku Lokajovou," uvedl místostarosta Michael Kašpar s tím, že nová ředitelka nastoupí do funkce od 1. ledna 2017.