Čekání na multifunkční kolínskou sportovní halu se dostalo do další fáze. Místostarosta Michael Kašpar si je vědom toho, že projekt na kolínskou halu je víc jak pětiletku starý. Esteticky se mu líbí, ale cena odhadnutá na 170 miliónů korun už méně. Jde o sumu, kterou zadlužené město Kolín nemá, nemělo by ostatně ani na levnější řešení. Přehodnotit náklady by podle Kašpara měla studie proveditelnosti, jejíž výsledky bude mít město zřejmě již brzy k dispozici.
"Projekt sportovní haly je ve fázi zpracovávání alternativní studie. Původní projekt je finančně velmi nákladný. Studie, která se zaměřuje na odpovídající funkčnost a využití pro stejné sporty jako původní projekt, bude představena v letních měsících," sdělil Michael Kašpar.
Podle něho je důležité i to, že studie optimalizuje provozní a investiční náklady a počítá s realizací v etapách – což původní varianta nezahrnovala. Do hry se dostane i možnost menší haly s omezenou kapacitou diváckých míst a bez ubytování. Studie by měla přinést i nějaký model financování.  Představitelný je snad dodavatelský úvěr, ale nejdříve v letech 2018-19, kdy končí splátka Vodního světa Kolín, která činí víc 15 milionů korun ročně.
Dotazníkové šetření, které letos radnice zadala, aby se ujistila, zda po letech čekání Kolíňáci stále halu chtějí, přinesla očekávané výsledky.
Průzkumu se účastnilo 660 respondentů a drtivá většina z nich se shodla na tom, že Kolín halu potřebuje (necelých 90 %), tři čtvrtě oslovených dokonce soudí, že její výstavba má být prioritní investicí města.Menší shoda se objevila v otázce umístění haly. Necelá polovina dotazovaných by halu postavila u Vodního světa, necelých 30 % preferuje umístění u Borků, a necelých 20 % okrajové umístění u Štítar.
Hala by podle respondentů měla primárně sloužit sportovním utkáním, téměř polovina odpovídajících upřednostňuje basketbal. pres