Rada města Kolína schválila prodej městské bytové jednotky v ulici U Borků č.p. 685/1. „Jedná se o poslední byt, který jako majitelé v této lokalitě máme. Čtyři byty jsme zde prodali už v minulém roce, ale tento byl obydlený a de facto jsme čekali, až se domluvíme s nájemnicí - seniorkou, která byla odbydlena do tzv. bytu s pečovatelskou službou. Byt nám byl vrácen ke konci minulého roku, takže bychom chtěli v tomto roce uskutečnit prodej,“ uvedl místostarosta Michal Najbrt.

Bytová jednotka o velikosti 1+1 má rozlohu 39,6 m2. Písemné připomínky, námitky k záměru město přijímá do 31. ledna 2022 do 10 hod. na podatelnu MěÚ. Obálku výrazně označte textem „NEOTVÍRAT – ZÁMĚR – prodej formou veřejné dražba U Borků 685/1“.

Bližší info naleznete zde.