Rada města Kolína schválila návrh na pronájem prostor sloužících k podnikání v přízemí sportovní haly v Borkách s panem Jakubem Klimparem. Nájemce by zde měl provozovat kavárnu a bistro. Roční nájemné činí 120 000 korun (bez DPH) včetně úhrady za služby spojené s užíváním těchto prostor.

„Je to provozovatel, který vede bistro v Kině 99, takže jsme rádi, protože s ním máme dobré zkušenosti,“ uvedl starosta Michael Kašpar.

„V tuto chvíli jsme ho již kontaktovali a pomalu se tam stěhuje. Věříme, že bistro bude brzy v provozu,“ doplnila místostarostka Iveta Mikšíková.

Prostory město pronajímá na dobu určitou a to v délce trvání na dva roky.