Do úterý 10. dubna je možné přihlásit svá dílka do jedenáctého ročníku výtvarné soutěže na téma "Lidé na železnici", kterou pořádá Kolínská řepařská drážka. Soutěž je určena pro děti ve věku od 3 do 15 let a je rozčleněna do čtyř věkových kategoriích: 1. kategorie – předškolní věk (3 až 5 let), 2. kategorie – mladší školní věk (6 až 8 let), 3. kategorie – střední školní věk (9 až 11 let) a 4. kategorie – starší školní věk (12 až 15 let).

Na zadní stranu obrázku napište adresu, věk, email a jméno. Poté dílko nejpozději do 10. dubna 2018 zašlete na adresu: Kolínská řepařská drážka, z.s., Kunětická 373, 280 02, Kolín IV.  Nejlepší dílka budou vybrány odbornou porotou a jejich autory čeká odměna. Slavnostní vyhlášení vítězných obrázků proběhne na nádraží Kolínské řepařské drážky v sobotu 28. dubna v 10:30 hod. v rámci slavnostního zahájení dvanácté sezóny. Obrázky budou vystaveny v areálu sendražického nádraží.