Před časem jsme vás informovali, že v souvislosti s výstavbou nového autobusového terminálu by souběžně mohla proběhnout rovněž rekonstrukce staniční budovy. Zájem budovu rekonstruovat na jaře potvrdila starostovi Vítu Rakušanovi společnost Správa železniční dopravní cesty (SŽDC). A jak se zdá, zájem ze strany SŽDC stále trvá. "Minulý týden jsem hovořil s panem Fořtem, který je ředitelem sekce SŽDC, která má na starosti opravy a výstavby nádražních hal. A byl jsem ubezpečen, že ještě na jaře začne rekonstrukce nádražní budovy. Říkal, že se zdrželi kvůli problému s Českými drahami, protože dojednávali nějaké záležitosti ohledně pozemků. Nicméně v současnosti již mají na stavebním úřadu podánu žádost o stavební povolení. Tvrdil, že by mohli opravdu reálně začít v březnu nebo dubnu," sdělil místostarosta Michael Kašpar. Navíc má být podle místostarosty kolínské nádraží jako jedno z prvních v České republice zařazeno do projektu tzv. Bezpečného nádraží, což znamená, že celý prostor před nádražím, vnitřní prostory nádražní haly i všechny peróny by měly být pokryty systémem kamer s vysokým rozlišením.