Rada města Kolína schválila výběr dodavatele na veřejnou zakázku na zpracování projektové dokumentace pro rekonstrukci ulic Kremličkova a Radimského v Kolíně. Vítěznou firmou se stala společnost ADVISIA s.r.o. z Prahy s nabídkovou cenou 498 000 korun (bez DPH).

„Dokumentace bude obsahovat podklady pro rekonstrukci ulic se zdůrazněním na zkapacitnění parkovacích míst, součástí tohoto projektu bude i nový živičný kryt komunikace, parkovací místa, chodníky z betonové dlažby, sadové úpravy na plochách zeleně s požadavkem na zachování stávajících vzrostlých stromů a v případě výsadby i návrh nové povýsadbové péče. V rámci této zakázky bude samozřejmě řešen i nový městský mobiliář, kontejnerové stání a veřejné osvětlení,“ uvedla místostarostka Iveta Mikšíková.