Některé české nemocnice pracují v boji s koronavirem u těžkých forem nákazy s tzv. rekonvalescentní plazmou. Jedná se o krevní plazmu pacientů, kteří nemoc prodělali a mají v krvi dostatečné množství protilátek. Podávání rekonvalescentní plazmy může, dle Petra Turka, primáře Transfuzního oddělení v Thomayerově nemocnici v Praze - nemocným zachránit zdraví.

Oblastní nemocnice Kolín dnes zveřejnila pro dárce covidové plazmy výzvu. Dárcem se může stát člověk vyléčený z Covid-19 (nejlépe muž či žena, která dosud nerodila). Krevní plazmu či krev je možné darovat  14 dní po uzdravení, postupem času totiž protilátky mizí. Dárce musí být v dobrém zdravotním stavu a splňovat podmínky dárcovství. Poptávaní jsou zejména takoví dárci, u kterých se v době nákazy projevily klinické příznaky jako je zvýšená teplota, bolest hlavy, suchý kašel a dušnost včetně vážnějšího průběhu.

Za účelem darování hyperimunní covidové plazmy se můžete obrátit na níže uvedená zařízení:

ÚVN Praha Střešovice - transfuzní oddělení, expedice
telefon: 973 203 217 (po – pá: 7:00 – 15:00 hod.)
e-mail: ohbk@uvu.cz

Ústav hematologie a krevní transfuze
U Nemocnice 1, Praha 2
telefon: 221 977 347 (po – pá: 7:00 – 15:00 hod.)

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady - transfuzní oddělení
Šrobárova 50, Praha 10, Vinohrady
telefon: 267 162 654 (po – pá: 7:00 – 15:00 hod.)