Město Kolín podalo oficiální žádost Ministerstvu pro místní rozvoj o dotaci na modernizaci autobusového nádraží, které bude stát vedle stávajícího vlakového nádraží. Dělá si zálusk na částku 50 milionů Kč. Předpokládaná cena modernizace je 73 milionů korun, kterou však, jak předpokládá zadavatel, sníží výběrové řízení na zhotovitele. Jak už jsme rovněž zmínili, bylo vydáno stavební povolení na akci. „ V současné době máme hotovou zadávací dokumentaci, hned jak bude zkontrolována a vrácena zpět, vyhlásíme zakázku na modernizaci autobusového nádraží. Kvalifikační předpoklady stanovíme tak, aby se opravdu přihlásily firmy, které mají s touto prací zkušenosti a u kterých si budeme jistí, že zakázku zvládnou v požadované kvalitě,“ řekl místostarosta Michael Kašpar. Realizace zakázky má začít v březnu 2017, musí být hotová a vyfakturovaná do konce roku 2018. pres