Kolínský starosta Michael Kašpar přijal k poslednímu prosincovému dni rezignaci Víta Rakušana, 1. místopředsedy vlády a ministra vnitra ve funkci člena Rady města Kolína. „V současné době připravujeme materiály pro zasedání Zastupitelstva města Kolína, které se bude konat v pondělí 24. ledna, a již v pátek 14. ledna budou zveřejněny veškeré podklady - připraven volební řád, volební komise atd. pro volbu dalšího člena Rady města Kolína,“ uvedla tajemnice městského úřadu Dagmar Soukupová.

Vít Rakušan sice končí jako radní, členem kolínského zastupitelstva však i nadále zůstává. „Myslím si, že je to dobře, protože za prvé je zde určitá kontinuita, a za druhé - a teď nemyslím, že by toho Kolín nějak zneužíval, ale doufám v určitou synergii a v to, že v některých otázkách bude spolupráce s vládou fungovat lépe, než fungovala doposud. Máme zde témata, která jsou potřeba řešit se státem, s vládou, s různými ministerstvy - ať už se jedná o byty TPCA nebo o přípravu východního obchvatu Kolína,“ dodal starosta Michael Kašpar.