Rada města Kolína schválila program Prevence kriminality města Kolína a podání žádostí o dotaci z Ministerstva vnitra ČR na rok 2022. O dotace, které přispívají k rozvoji systému prevence kriminality, město žádá každoročně.

„Tento rok žádáme o dotaci v maximální výši 280 000 korun na dva asistenty prevence kriminality, kteří preventivně chodí do frekventovaných lokalit. Spoluúčast města je 36 000 korun. Dále žádáme na modernizaci kamerového systému v hodnotě 250 000 korun. Dotace by měla činit 225 000 korun a město doplatí deset procent z fnální částky, tedy 25 000 korun,“ uvedl starosta Michael Kašpar.

Asistenti prevence kriminality pracují pod městskou policií, ale řídí je Policie ČR a potkáváme například v nákupních centrech nebo parcích. O kamerové systémy město pečuje pravidelně – některé mění, jiné nově instaluje.

„Nové body, byť se přidávají, moc často nedáváme. Snažíme se vyměňovat starší kamery, které mají nižší rozlišení za moderní kamery s kvalitním snímáním v nočních hodinách. A ty bychom chtěli vyměnit na sídlišti v ulicích Kremličkova, Benešova a Klenovecká,“ doplnil starosta.