Vedení města Kolína sdělilo, že přijalo nařízení Krajské hygienické stanice Středočeského kraje (na základě Usnesení vlády o přijetí krizového opatření ze dne 30. září), které se týká omezení provozu škol a jejich přechod na distanční výuku. „Nás se samozřejmě týká omezení provozu SŠ, VOŠ a ZUŠ - v následujících 14 dnech bude probíhat distanční výuka a uvidíme, zda se to ještě prodlouží,“ uvedl starosta Michael Kašpar.

U provozu základní umělecké školy vyvstávají otázky, zda se omezí i výuka individuální nebo výuka malých skupin u méně rizikových aktivit jako je např. výtvarný obor. „Je zakázána osobní přítomnost žáků v ZUŠ ve všech případech – tedy i v případě individuální výuky kreslení (nikoliv zpěvu). Jestli to má nebo nemá nějaký smysl, to je otázka. Holt to musíme respektovat,“ dodal Michael Kašpar.

Zákaz osobní přítomnosti žáků platí i pro zájmové vzdělávání - volnočasové kroužky a u dospělých pro kurzy celoživotního vzdělávání. Naopak mateřské a základní školy dál poběží. Konkrétní nařízení krajských hygienických stanic k režimu od 5. 10. do 18. 10. naleznete zde.