V letošním roce bude v rámci Vodohospodářského sdružení zhotoven projekt na propojení vodovodních sítí v Kolíně. Podle starosty Víta Rakušana je prvním důvodem ohrožení nedostatkem vody, které hrozí celé České republice, Středočeský kraj nevyjímaje. Proto má docházet k propojování vodovodních soustav, aby nebyly izolované a v případě potřeby bylo možné vyvažovat lokální nedostatky vody.

"Druhým důvodem je, že efekt propojení bychom pocítili i my, kdo bydlíme na sídlišti. Samotné míchání tvrdé vody z Nové vodárny s kvalitní vodou z vodárny Vinice by pomohlo," řekl Vít Rakušan k záměru propojit vodovodní sítě v Kolíně. Znatelně by se tak ulevilo zejména těm částem města, které se dlouhodobě potýkají s tvrdou vodou a vodním kamenem.

Jak dále starosta uvedl, existují úvahy, že Nová vodárna (u letiště) by měla být zcela odstavena a do budoucna sloužit pouze jako záložní. "Objevují se ale i opoziční názory, že jakmile se jednou vodárna zavře, mohou se později objevit problémy s jejím případným znovuzprovozněním," dodal s tím, že právě toto vše má vyřešit vznikající projekt. A jestliže po jeho dokončení budou volné finanční prostředky, mělo by v dalších letech dojít k jeho realizaci a tím by měl být problém s tvrdou vodou vyřešen.