Do finiše vstupuje šest let starý záměr Ředitelství vodních cest ČR na zřízení dvou přístavišť na Labi v Kolíně. Podle původního plánu měla v Kolíně už v roce 2019 vzniknout dvě přístavní mola - u Kmochova ostrova bylo naplánováno molo pro osobní lodě s plovoucím můstkem pro očekávanou linkovou osobní plavbu a na protilehlém břehu u lávky se počítalo s molem pro podélné stání malých rekreačních plavidel.

Záměr se nakonec o několik let opozdil kvůli tomu, že nebylo jasné, kdo bude investorem. Na ministerské úrovni totiž vznikl nápad, že o investice do vodních cest by mohlo pečovat namísto ministerstva dopravy ministerstvo zemědělství. Až když tuto variantu zrušil tehdejší ministr dopravy Vladimír Kremlík a plánování, financování i výstavba infrastruktury pro plavbu zůstaly na bedrech Ředitelství vodních cest ČR, rozběhla se příprava obou přístavišť.

Jako první vzniklo na břehu Kmochova ostrova přístaviště osobní lodní dopravy, u nějž mohou pohodlně přistávat parníky a větší lodě. Přístaviště je tvořeno plovoucím ocelovým přístavním můstkem o rozměrech 9 x 4 metry, umožňujícím nástup a výstup z plavidel ve dvou výškových úrovních (nižší ve výšce 0,9 m nad úrovní hladiny a vyšší ve výšce 1,5 m nad hladinou) a spojeným s břehem ocelovou lávkou širokou 1,5 metru a dlouhou 10 metrů.

V současnosti se na opačné (zálabské) straně řeky u lávky přes Labe pracuje na stavbě sto metrů dlouhého osvětleného plovoucího mola širokého dva a půl metru, u nějž bude moci současně zakotvit 5 malých plavidel. S břehem bude spojené dvěma pohyblivými lávkami dlouhými 6 metrů a připojeno bude na rozvod elektrické energie a pitné vody prostřednictvím nově vybudovaných přípojek.

Stavba mola momentálně komplikuje procházky po labském břehu. Až do konce února je totiž uzavřena stezka podél Labe v úseku od Masarykova mostu až k lávce přes Labe, protože přímo v její trase jsou vybagrovány otvory pro betonáž kotvících prvků budoucího mola.